رشته های تحت پوشش

 • ترجمه برق - الکترونیک
 • ترجمه برق – کنترل
 • ترجمه برق - قدرت
 • ترجمه برق - مخابرات
 • ترجمه مکانیک ساخت و تولید
 • ترجمه مکانیک – دریا
 • ترجمه مکانیک - مکاترونیک
 • ترجمه مکانیک سیالات
 • ترجمه مکانیک - مهندسی خودرو
 • ترجمه مکانیک - بیومکانیک
 • ترجمه مکانیک - نیروگاه
 • ترجمه مکانیک - هوافضا
 • ترجمه مکانیک - سیستم های انرژی
 • ترجمه مکانیک - تاسیسات
 • ترجمه مکانیک جامدات
 • ترجمه مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری و ...
 • ترجمه مهندسی شیمی صنایع پالایش
 • ترجمه مهندسی شیمی - پتروشیمی
 • ترجمه مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها
 • ترجمه مهندسی شیمی - صنایع نفت
 • ترجمه مهندسی شیمی - کاتالیست
 • ترجمه مهندسی شیمی - جداسازی
 • ترجمه مهندسی نفت - حفاری
 • ترجمه مهندسی شیمی - سینتیک و طراحی راکتور
 • ترجمه مهندسی شیمی - صنایع گاز
 • ترجمه نانو شیمی
 • ترجمه مهندسی نفت
 • ترجمه مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنی
 • ترجمه معماری کامپیوتر
 • ترجمه مکاترونیک
 • ترجمه الگوریتم‌ها و محاسبات
 • ترجمه شبکه های کامپیوتری
 • ترجمه تجارت الکترونیک
 • ترجمه مهندسی فناوری اطلاعات
 • ترجمه شبکه های کامپیوتری
 • ترجمه مهندسی فناوری اطلاعات
 • ترجمه هوش مصنوعی
 • ترجمه امنیت اطلاعات
 • ترجمه مهندسی نرم ‌افزار
 • ترجمه مهندسی سطح
 • ترجمه بیو مواد (بیو متریال)
 • ترجمه شکل‌ دادن فلزات
 • ترجمه ریخته‌ گری
 • ترجمه استخراج فلزات
 • ترجمه شناسایی و انتخاب مواد
 • ترجمه نانو مواد
 • ترجمه حفاظت و خوردگی فلزات
 • ترجمه مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات
 • ترجمه جوشکاری
 • ترجمه سرامیک
 • ترجمه مهندسی عمران نقشه برداری در گرایش‌های مختلف
 • ترجمه مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل
 • ترجمه مهندسی سازه
 • ترجمه سازه‌های هیدرولیکی
 • ترجمه مهندسی محیط زیست
 • ترجمه مهندسی مدیریت ساخت
 • ترجمه راه و ترابری
 • ترجمه مهندسی آب؛ در دو گرایش هیدرولیک و منابع آب
 • ترجمه مکانیک خاک و پی
 • ترجمه سازه‌های دریایی
 • ترجمه مهندسی زلزله
 • ترجمه سنجش از دور
 • ترجمه ژئودزی
 • ترجمه سامانه اطلاعات مکانی
 • ترجمه فتو گرامتری
 • ترجمه هیدروگرافی
 • ترجمه برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها
 • ترجمه مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی
 • ترجمه مهندسی مالی
 • ترجمه مدیریت سیستم و بهره‌وری
 • ترجمه ایمنی صنعتی
 • ترجمه تکنولوژی صنعتی
 • ترجمه تولید صنعتی
 • ترجمه مدیریت لجستیک و زنجیره تامین
 • ترجمه مدیریت فناوری و نوآوری
 • ترجمه داده کاوی
 • ترجمه باغبانی
 • ترجمه آبیاری
 • ترجمه زراعت و اصلاح نباتات
 • ترجمه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی
 • ترجمه خاک شناسی
 • ترجمه مکانیک ماشین های کشاورزی
 • ترجمه علوم دامی
 • ترجمه علوم و صنایع غذایی
 • ترجمه گیاه پزشکی
 • ترجمه اقتصاد کشاورزی
 • ترجمه مهندسی بافت
 • ترجمه بیومکانیک
 • ترجمه بیوالکتریک
 • ترجمه مهندسی پزشکی بالینی
 • ترجمه بیومواد
 • ترجمه مهندسی ورزش
 • ترجمه مدل سازی سیستم‌های فیزیولوژیکی
 • ترجمه پردازش تصاویر پزشکی
 • ترجمه مهندسی توانبخشی
 • ترجمه ابزار دقیق در مهندسی پزشکی
 • ترجمه فیزیک اتمی –مولکولی
 • ترجمه نجوم
 • ترجمه هواشناسی
 • ترجمه فیزیک حالت جامد
 • ترجمه فیزیک هسته ای
 • ترجمه آمار زیستی
 • ترجمه آمار اقتصادی و اجتماعی
 • ترجمه آمار نظری
 • ترجمه آمار بیمه
 • ترجمه نظریه اعداد
 • ترجمه منطق و فلسفه ریاضی
 • ترجمه توپولوژی
 • ترجمه آنالیز ریاضی
 • ترجمه هندسه
 • ترجمه ریاضی محض
 • ترجمه جبر
 • ترجمه نظریه رمز و کریپتوگرافی
 • ترجمه ریاضی کاربردی
 • ترجمه ریاضیات صنعتی
 • ترجمه نظریه گراف و ترکیبات
 • ترجمه تحقیق در عملیات
 • ترجمه معادلات دیفرانسیل
 • ترجمه آنالیز عددی
 • ترجمه بهینه سازی

سفارش ترجمه