تعرفه خدمات تایپ

هزینه خدمات تایپ در شرکت ترجمه پلاس به شرح زیر می باشد:

صفحات استاندارد :

تایپ فارسی با فونت یاقوت 14 هر صفحه 18 خطی

تایپ انگلیسی با فونت Times New Roman  14 هر صفحه 15 خطی

 • قیمت تایپ فارسی ساده هر صفحه 800 تومان
 • قیمت تایپ انگلیسی هر صفحه 1000 تومان
 • قیمت تایپ عربی هر صفحه 1200 تومان
 • پاورقی 1-2 400 تومان
 • پاورقی 3-4 600 تومان
 • تایپ فرمول ساده هر 10 عدد 1000 تومان
 • تایپ فرمول های پیچیده هر 5 عدد 1000 تومان
 • هزینه رسم نمودار هر عدد 1000 تومان
 • هزینه رسم جدول هر عدد 1000 تومان
 • هزینه رسم شکل هر عدد 1000 تومان
 • هزینه طراحی و ساخت هر صفحه پاور پوینت 1500 تومان

 

هزینه های فوق برای صفحات با متن ساده می باشد اگر مواردی مانند تایپ عربی، پاورقی، فرمول ، نمودار، جدول، شکل و فهرست وجود داشته باشد همراه با تاریخ تحویل باید قبل از اعلام هزینه نهایی فایل ارزیابی شود .

 

سفارش تایپ