اخبار

استخدام در ترجمه پلاس

از اینکه تصمیم گرفته اید برای خود کسب درآمد داشته باشید به شما تبریک میگوییم و امیدواریم با شروع یک همکاری پایدار و مستمر با مرکز تخصصی ترجمه پلاس به این هدف مهم دست پیدا کنید. استخدام مترجمین مرکز تخصصی ترجمه پلاس از کلیه مترجمین با تجربه و متعهد که تمایل دارند به عنوان شغل دوم در منزل فعالیت ادامه