021-88390610 09101701050

تعرفه خدمات تایپ

تعرفه خدمات تایپ

تعرفه خدمات تایپ ، تعرفه تایپ ، هزینه تایپ فارسی ، نرخ تایپ ، قیمت تایپ ، لیست هزینه تایپ ، هزینه خدمات تایپ ، هزینه تایپ انگلیسی

هزینه خدمات تایپ در شرکت ترجمه پلاس به شرح زیر می باشد:

صفحات استاندارد: تایپ فارسی با فونت یاقوت 14 هر صفحه 18 خطی و تایپ انگلیسی با فونت Times New Roman  14 هر صفحه 15 خطی

تایپ فارسی ساده

 • قیمت تایپ فارسی ساده هر صفحه 800 تومان

تایپ انگلیسی ساده

 • قیمت تایپ انگلیسی هر صفحه 1000 تومان

تایپ عربی

 • قیمت تایپ عربی هر صفحه 1200 تومان

پاورقی

 • پاورقی 1-2 400 تومان
 • پاورقی 3-4 600 تومان

فرمول

 • تایپ فرمول ساده هر 10 عدد 1000 تومان
 • تایپ فرمول های پیچیده هر 5 عدد 1000 تومان

نمودار

 • هزینه رسم نمودار هر عدد 1000 تومان

جدول

 • هزینه رسم جدول هر عدد 1000 تومان

شکل

 • هزینه رسم شکل هر عدد 1000 تومان

پاورپوینت

 • هزینه طراحی و ساخت هر صفحه پاور پوینت 1500 تومان

 

هزینه های فوق برای صفحات با متن ساده می باشد اگر مواردی مانند تایپ عربی، پاورقی، فرمول ، نمودار، جدول، شکل و فهرست وجود داشته باشد همراه با تاریخ تحویل باید قبل از اعلام هزینه نهایی فایل ارزیابی شود .