021-88390610 09101701050

تایپ صوتی

تایپ صوتی

تایپ صوتیمرکز تخصصی ترجمه پلاس با تکیه به تایپیست های حرفه ای سفارشاتی به صورت فایل های صوتی نیز دریافت و به صورت تایپ شده در قالب word برای شما ارسال می کند. پس از دریافت فایل شما در کمترین فاصله زمانی برآورد هزینه صورت می گیرد و پس از آن به صورت غیر حضوری با شما قرارداد بسته می شود و در تاریخ تحویل معین به ایمیل شما ارسال می شود.

سفارش تایپ صوتی

کل پروسه دریافت فایل شما و بستن قرارداد و ارسال فایل نهایی به صورت غیرحضوری و آنلاین بوده و باعث جلوگیری از هزینه ایاب و ذهاب شما می شود .

کافی است فایل خود را از طریق سفارش تایپ در سایت و یا به ایمیل شرکت با عنوان “سفارش تایپ” در قسمت Subject ایمیل ارسال نمایید تا در کمترین زمان ممکن برآورد هزینه صورت گیرد