021-88390610 09101701050

اعزام مترجم به محل

اعزام مترجم به محل

اعزام مترجم به محل

در سمینارها و کنفرانسهای علمی برگزار شده در کشورمان همیشه به مترجمان تخصصی در رابطه با موضوع مرتبط با کنفرانس به شدت نیاز بوده و در همین راستا بدلیل کمبود مترجمانی که بتواند به طور سلیس و شفاف مطالب را در گفتمان انتقال دهند بسیار اندک می باشد به همین جهت ما با بکارگیری و با استفاده از متخصصین دپارتمان ترجمه کتاب سعی بر آن داشتیم کارگروهی را ایجاد کرده تا بتوانیم مشکلات ناشی از کمبود مترجمین همزمان و تخصصی در رشته های مختلف سمینارها و همایش های بین المللی را پوشش دهیم.

حال در صورتی که نیاز به مترجم همزمان برای سمینارهای خود دارید با یک تماس مترجمی ارشد با علاوه بر اشراف کامل به ترجمه کتبی توانایی بالایی در زمینه ترجمه همزمان برای شما اعزام شود.

در صورت اعزام به کشورهای دیگر هزینه هایی اعم از هزینه های ویزا، بلیط، هتل، و… به عهده مشتری می باشد.

برای اطلاع از قیمت و هماهنگی از قسمت تماس با ما میتوانید تماس حاصل نمایید.