021-88390610 09101701050

درخواست نمایندگی ترجمه

درخواست نمایندگی ترجمه

درخواست نمایندگینمایندگی خدمات ترجمه ، نمایندگی ترجمه ، درخواست نمایندگی ترجمه ، اخذ نمایندگی ترجمه ، اعطای نمایندگی ترجمه ، پذیرش نمایندگی ترجمه ، نمایندگی شهرستان خدمات ترجمه

درخواست نمایندگی ترجمه

چنانچه شما صاحب دفتر فنی و یا کافی نت هستید و یا هر صنفی که با دانشجویان سر و کار دارید، به عنوان نمایندگی شرکت ترجمه پلاس که به عنوان امتیاز به شما اهدا می شود و با اندکی تبلیغات می توانید پروژه های دانشجویی را جذب کرده و بدون نیاز به سرمایه گذاری درآمدی جدید برای خود ایجاد کنید.

تمامی ملزومات کار اعم از نوع تبلیغات، برگه های راهنما و اندکی آموزش که خلاصه شده است در مذاکره با مشتری و ارائه قیمت و زمان تحویل هم کار بسیار ساده ای است که به راحتی فرا گرفته و به عنوان نماینده این شرکت از سود هر پروژه بیش از 30% برخوردار شوید.

 

 

    فرم درخواست نمایندگی
    بلهخیر